telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu
SCOATERE DIN CIRCUITUL AGRICOL FÂNEȚE LG.18

DOCUMENTE NECESARE PENTRU APROBAREA SCOATERII DEFINITIVE SAU TEMPORARE DIN CIRCUITUL AGRICOL A TERENURILOR OCUPATE  CU PAJIȘTI PERMANENTE, SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂȚILOR

doc.-necesare-pt.aprob_.-scoaterii-din-cric.agric_.-a-terenurilor-ocup.cu-pajisti-perm.-afl.in-extravi.pdf

CERERE PENTRU ELIBERAREA DECIZIEI DE SCOATERE DEFINITIVĂ SAU TEMPORARĂ DIN CIRCUITUL AGRICOL A PAJIȘTILOR PERMANENTE

cerere-pt.elib_.deciziei-de-scoatere-definitiva-temporara-din-circ.agr_.-a-pajistilor-perm..pdf

ORDIN nr. 1366 din 12 septembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente

Ordin-nr-1366-din-12-sept-2018-aprobare-Procedura-scoatere-din-circuitul-agricol-pajisti-permanente.pdf