Ministerul agriculturii si dezvolarii rurale

telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu
PROTECTIA MUNCII

REGULAMENT INTERN – PRIVIND MĂSURILE DE PREVENIRE ȘI CONTROL INSTITUITE LA NIVELUL DIRECȚIEI PENTRU AGRICUTURĂ JUDEȚEANĂ SUCEAVA ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATĂ DE COVID -19

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2020/11/regulament-intern-nr.3161-18.priv_.-masuri-prev.control-COVID-19-la-DAJ-SV-05.2020-.pdf