telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu
PREZENTARE

  • Date generale despre agricultura judeţului .(DOWNLOAD)

Judeţul Suceava este situat în partea de nord – est a ţării , având o suprafaţă de 8.555 km pătraţi, fiind al doilea judeţ ca întindere , relieful este predominant muntos, peste 65% din suprafaţa acestuia, fiind străbătut de cursuri de apă ce însumează peste 4.000 km , iar geografic se disting trei zone : una de luncă, alta submontană şi una montană .

suceava

  1. În domeniul producţiei vegetale .
  2. Domeniul zootehnie .
  3.  Exploataţii agricole şi grupuri de producători .
  4. Agricultura ecologică şi promovarea produselor tradiţionale .

Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava, este o instituție publică cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care funcționează în baza Legii nr.157/2016, privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea / coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Hotărârii nr.860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor Direcțiilor pentru Agricultură Județene.

Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava, este responsabilă cu implemetarea in județul Suceava, a politicilor și strategiilor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și  RICA, asistență tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obținerea fondurilor europene și naționale în rândul fermierilor, efectuarea activităților de monitorizare, verificare, inspecții și control în domeniile de activitate, precum și cu alte atribuții prevăzute de legislația în  vigoare.

Hotărârea nr. 860 din 2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor Direcțiilor pentru Agricultură Județene și a Municipiului Bucuresti

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2020/11/hotararea-nr-860-2016-privind-organizarea-functionarea-si-stabilirea-atributiilor-directiilor-pentru-agricultura-judetene-si-a-municipiului-bucuresti-1.pdf