Ministerul agriculturii si dezvolarii rurale

telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu
PLANTE PSIHOTROPE

 

HOTĂRÂREA NR.1915 DIN 22 DECEMBRIE 2006, PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR.339/2005,  PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL PLANTELOR,  SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR STUPEFIANTE ȘI PSIHOTROPE

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2020/11/hot_nr_1915_22_12_2006_norme_met_de_aplic_legea_339_2005_.pdf

Cultivarea plantelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2020/11/Cultiv_plant_care_contin_subst_stupef_psihotrope.pdf

Legea nr. 339 din 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2020/11/Legea_339_29_11_2005_reg_jurid_pl_subst_si_prep_psihotrope.pdf