Ministerul agriculturii si dezvolarii rurale

telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu
Beneficiari ajutor de minimis

LISTĂ BENEFICIARI SPRIJIN FINANCIAR HG 108/2019 (MODIFICATĂ PRIN HG 202/2020)

AJUTOR MINIMIS ” PROGRAM DE SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE USTUROI ”

Lista_benef_sprij_finan_HG-108_2019_aj_progr_usturoi.pdf

LISTĂ BENEFICIARI – 2020 AJUTOR MINIMIS CF.HG 365/2020 PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE

A CRESCĂTORILOR DE PORCI DE REPRODUCȚIE DIN RASELE BAZNA ȘI/ SAU MANGALIȚA

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2020/12/lista_beneficiari_aj_minimis_cf_hg_365_2000_pt_aplic_progr_de_sust_crescat_porci.pdf

 

 

 

LISTA  BENEFICIARILOR  AJUTORULUI DE MINIMIS, PENTRU COMPENSAREA EFECTELOR HIDROMETEOROLOGICE NEFAVORABILE  MANIFESTATE ÎN PERIOADA MARTIE – MAI 2020, ASUPRA  SECTORULUI APICOL ȘI SUMELE ACORDATE CONFORM  HG NR. 716 / 2020

Lista beneficiarilor ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor  hidrometeorollogice nefavorabile  manifestate  în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol și sumele acordate conform HG nr. 716 / 2020

 

Lista cu beneficiarii ajutor minimis cultura tomate conf.HG-nr. 248 2020

DOCUMENTE NECESARE PENTRU APLICAREA 

Hotărârii nr. 716 din 2020, privind aprobarea schemei de „ajutor de minimis
pentru compensarea efectelor și fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile
manifestate in perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol

AFIS PENTRU PRIMARII PENTRU APLICAREA H.G. 716/ 27.08.2020 “AJUTOR MINIMIS PENTRU COMPENSAREA FENOMENELOR  HIDROMETEOROLOGICE NEFAVORABILE MANIFESTATE IN   PERIOADA MARTIE-MAI   2020 ASUPRA SECTORULUI APICOL

 

 

 

Lista-benef.HG-705-din-2019-ajut.minimis-compens.efectelor fenomenelor hidro_.manif_.in-per.mart-mai-2019-sectorul apicol

Lista-beneficiari-HG-nr.108-pe-2019-ajutor-minimis-program-sustinere-usturoi

Lista-beneficiari-ajut.minimis-HG-nr.9-pe-2018-si-HG-519-din-2019-progr.sust.porci-bazna-mangalita-01.01.2019-31.12.2019

Lista beneficiarilor de ajutor de minimis cf HG 107/2019 ciclul II, anul 2019, pentru programul susținere a produsului tomate în spații protejate

Lista beneficiari ajutor de minimis 2019 cf HG9 2018 si HG 519 2018 bazna si mangalita

 

HG 108 2019 pentru aprobare ajutor minimis productie usturoi

Program susținere pentru producătorii de tomate

Lista beneficiarilor de ajutor de minimis 2018 cf.HG  9 din 2018 și HG 519 DIN 2018 – programul de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița

Situatia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar

Lista beneficiarilor ajutor de minimis cf.HG 943/2017 ciclu II anul 2018, pentru programul de susținere a produsului tomate în spații protejate

Lista plati efectuate catre beneficiarii schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere acrescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii

Lista beneficiarilor ajutor de minimis cf.HG 943/2017, ciclu I, anul 2018 pentru programul de sustinere a produsului tomate in spatii protejate

 

 

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2018/02/lista_beneficiarilor_aj_minimis_cf_hg_39_2017_tomate.pdf