telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu
LEGISLAȚIE – REZUMATUL LEGII 17

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 

Legea_17_din_2017_priv_unele_masuri_de_reglem_a_vanzarii_terenurilor_agricole_sit_extravilan_de_mod.pdf

LEGEA NR.17 DIN 2014 PRIVIND UNELE MĂSURI DE REGLEMENTARE A VĂNZĂRII TERENURILOR AGRICOLE ÎN EXTRAVILAN ȘI DE MODIFICARE  A LEGII NR.268 DIN 2001 PRIVIND PRIVATIZAREA SOCIETĂȚILOR CE DEȚIN ÎN ADMINISTRARE TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ A STATULUI CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ ȘI ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI DOMENIILOR STATULUI

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2021/02/norme-legea-vanzarii-terenurilor-2021.docx