Ministerul agriculturii si dezvolarii rurale

telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu
LEGISLAȚIE ANUNȚURI VÂNZĂRI, CUMPĂRĂRI TERENURI EXTRAVILANE

LEGEA nr.17 DIN 2014 PRIVIND UNELE MASURI DE REGLEMENTARE A VÂNZĂRII TERENURILOR AGRICOLE SITUATE ÎN EXTRAVILAN ȘI DE MODIFICARE A LEGII NR.268 DIN 2001, PRIVIND PRIVATIZAREA SOCIETĂȚILOR CE DEȚIN ÎN ADMINISTRARE TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ A STATULUI CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ ȘI ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI DOMENIILOR STATULUI

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2020/11/Legea_17_din_2017_priv_unele_masuri_de_reglem_a_vanzarii_terenurilor_agricole_sit_extravilan_de_mod.pdf