Ministerul agriculturii si dezvolarii rurale

telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu
INSPECTII DE STAT,POLITICI SI STATISTICI AGRICOLE

antet2 

 

ATRIBUŢIILE

 conform prevederilor legale şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al

Direcţiei pentru   Agricultură Suceava

 

            Direcţia pentru agricultură răspunde de implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile agriculturii , îmbunătăţiri funciare, precum şi în domeniile conexe : fitosanitar, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale .

ATRIBUŢII-download