telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu
CONCURSURI

________________________________________________________________________________________________

actualizare 20.12.2021

Document-afisare-rezultate-interviu-post-temporat-vacant.pdf

Rezultatul-selectiei-dosarelor-de-inscriere-grad-profesional-asistent.pdf

Document-afisare-rezult.proba-scrisa concursul organizat pentru recrutarea unui consilier, cl.I, grad profesional asistent, la Compartiment implementarea politicilor si strategiilor în industria alimentara și promovare a schemelor de calitate al DAJ Suceava.pdf

CONCURS DE RECRUTARE  FUNCȚIE PUBLICĂ TEMPORAR VACANTĂ

  1. Anunt-concurs-recrutare-functie-publica-temporar-vacanta.pdf
  2. Bibliografie-concurs-14.12.2021.pdf
  3. Fisa-postului-concurs-din-14.12.2021.pdf
  4. dosar-concurs-din-14.12.2021-continut-dosar.pdf
  5. Formular-de-inscriere-concurs-14.12.-2021.pdf
  6. adeverinta-concurs-14.12.2021.pdf

  BIBLIOGRAFIA POATE FI DESCĂRCATĂ DE AICI :

1.OUG-572019-cod-administrativ-titlul-I-și-II-ale-părții-a-VI-a-.pdf

2.constitutia-romaniei-republicata-in-2003-1.pdf

3.ordonanta-nr-137-2000-privind-prevenirea-si-sanctionarea-tuturor-formelor-de-discriminare-1.pdf

4.legea-nr-202-2002-privind-egalitatea-de-sanse-si-de-tratament-intre-femei-si-barbati-1.pdf

5.ordinul-nr-724-1082-360-2013-privind-atestarea-produselor-traditionale-1.pdf

6.ordinul-nr-151-1460-213-2021-privind-inregistrarea-retetelor-consacrate-precum-si-atestarea-produselor-alimentare-obtinute-conform-retetelor-consacrate-1.pdf

7.lege-217-2016-risipa-alimentara-update-02.02.2021.pdf

8. Hotararea-nr-506-2016-privind-stabilirea-cadrului-institutional-si-a-unor-masuri-pentru-punerea-in-aplicare-a-regulamentului-delegat-ue-nr-665-2014-al-comisiei-din-11-martie-2014-de-completare-a-regul-1.pdf

actualizare  13.12.2021

Document-afisare-rezultate-proba-scrisa-din-06.12.2021 concursul organizat pentru recrutarea unui consilier, cl.I, grad profesional debutant –  3 posturi la Compartiment formare profesională, promovare și elaborare proiecte al DAJ Suceava.pdf

ATENȚIE !!!!!

Anunț-amânare-concurs-debutant-în-data-de-6-decembrie-2021-ora-10.pdf

CONCURS  DE  RECRUTARE

IMPORTANT :

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU CONCURS RECRUTARE PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DE CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT LA COMPARTIMENTUL FORMARE PROFESIONALĂ, PROMOVARE ȘI ELABORARE PROIECTE AL DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ SUCEAVA

rezultat-selectie-dosare-de-inscriere-concurs-recrutare-cons.clasa-I-grad-profesional-debutant.pdf

Document-afisare-rezultate-proba-scrisa-din-06.12.2021.pdf

Document-afișare contestatie-proba-scrisa.pdf

Rezultat-interviu-concurs-pt.recrutare-consilier-cl.I-grad-profesional-debutant-3-post.pdf

Rezultatul-contestatiei-interviului-la-concursul-organizat pentru recrutarea unui consilier, cl, I, grad profesional debutant.pdf

Rezultate-finale-concurs-recrutare-organizat pentru-functiile-publice de execuție de consilier debutant 3 posturi la Compartiment formare profesionala, promovare și elaborare proiecte al DAJ Suceava.pdf

——————————————————————————————————————————————

1.Anunt-organizare-concurs.pdf

2.Bibliografie.pdf

3.fisa-postului.pdf

4.dosar-concurs.pdf

5.formular-de-inscriere.pdf

BIBLIOGRAFIA POATE FI DESCĂRCATĂ DE AICI

 

1.cod-administrativ-titlul-I-și-II-ale-părții-a-VI-a-converted.pdf

(OUG.  57/2019 Cod administrativ)

2.constitutia-romaniei-republicata-in-2003.pdf

3.ordonanta-nr-137-2000-privind-prevenirea-si-sanctionarea-tuturor-formelor-de-discriminare.pdf

4.legea-nr-202-2002-privind-egalitatea-de-sanse-si-de-tratament-intre-femei-si-barbati.pdf

5.ordonanta-nr-129-2000-privind-formarea-profesionala-a-adultilor.pdf

6.Ghidul_Solicitantului_sM_6.1_-_2021.pdf

7.Ghidul_Solicitantului_sM_6.3_-_August_2021.pdf

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

actualizare 13.09.2021

Document afișare rezultate interviu la concursul organizat pentru recrutarea unui consilier, clasa I, grad profesional asistent, compartiment formare profesională, promovare și elaborare proiecte.pdf

Document afișare rezultate probă scrisă pentru concurs recrutare funcția publică de consilier clasa I, grad profesional assistent la Compartimentul formare profesională, promovare și elaborare proiecte al Direcției Județene pentru Agricultură Suceava .pdf

actualizare 06.09.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concurs recrutare funcția publică de consilier clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul formare profesională, promovare și elaborare proiecte al Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava 06.09.2021.pdf

actualizare 13.08.2021

0.1 anunt-organizare-concurs-recrutare-functie-publica-de-executie.pdf

0.2-documente-necesare-concurs.pdf

1.-bibliografie-concurs.pdf

2.-dosar-concurs.pdf

3.-fisa-postului.pdf

4.-formular-de-inscriere.pdf

5.-model-adeverinta-vechime-angajator.pdf

6.-instiintare-ANFP.pdf

7.-notificare-anunt-ANFP.pdf

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT AFIȘARE REZULTATE INTERVIU – la concurs recrutare

Document afisare rezultate interviu nr.2117 din 16.04.2021.pdf

DOCUMENT AFIȘARE REZULTATE INTERVIU – concurs recrutare

document-afisare-rezultate-RGA.pdf

FIȘA POSTULUI NR.86712 / 2021

fisa-postului-nr-86712-din-2021.pdf

DOCUMENT AFISARE PROBA SCRISA  CONCURS RGA

document-afisare-proba-scrisa-concurs-.pdf

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere concurs RGA DAJ Suceava 1603.din 30.03.2021

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2021/03/rezultatul-selectiei-dosarelor-de-inscriere-concurs-RGA-DAJ-Suceava-1603-din-30.03.2021.pdf

ANUNȚ   CONCURS  DE  RECRUTARE  PENTRU  OCUPAREA  PENTRU  O  PERIOADĂ  DETERMINATĂ   A 2(două)  FUNCȚII  CONTRACTUALE  DE  EXECUȚIE   TEMPORAR  VACANTE,  DE  CONSILIER  GRAD I A,  LA  COMPARTIMENT  RECENSĂMÂNT  GENERAL  AGRICOL  RGA  2020

Anunt-concurs-recrutare-RGA-2020.pdf

BIBLIOGRAFIE :

hotararea-nr-860-2016-privind-organizarea-functionarea-si-stabilirea-atributiilor-directiilor-pentru-agricultura-judetene-si-a-municipiului-bucuresti-2.pdf

hotararea-nr-1056-2020-pentru-stabilirea-bugetului-si-a-categoriilor-de-cheltuieli-necesare-efectuarii-recensamantului-general-agricol-din-romania-runda-2020-precum-si-a-masurilor-privind-implementare.pdf

legea-organizarii-si-functionarii-statisticii-oficiale-in-romania-nr-226-2009.pdf

ordonanta-de-urgenta-nr-22-2020-privind-recensamantul-general-agricol-din-romania-runda-2020-1.pdf

Regulament-UE-2018-1091-al-Parlamentului-European-și-al-Consiliului-din-18-iulie-2018-privind-statisticile-integrate-referitoare-la-ferme-și-de-abrogare-a-Regulamentelor-CE-nr-11662008-si-UE-nr.-13372011.pdf

Regulamentul-UE-2018_1091-A-PARLAM.-EUROPEAN-DIN-18.07.2018.pdf

CERERE -MODEL – pentru înscriere la concursul de recrutare din 14 aprilie 2021, post contractual de execuție consilier  1 A, pe perioadă determinată

Centralizator nominal al rezultatelor examenului sustinut pentru ocuparea functiei publice de executie consilier principal

Document afisare rezultate proba scrisa examen de promovare in grad profesional din 20/05/2019

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL organizat pentru funcția de execuție CONSILIER PRINCIPAL

Anunt promovare in grad superior DAJ Suceava