telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu
ANUNȚURI CONCURSURI

DOCUMENT AFIȘARE REZULTATE INTERVIU – la concurs recrutare

Document afisare rezultate interviu nr.2117 din 16.04.2021.pdf

DOCUMENT AFIȘARE REZULTATE INTERVIU – concurs recrutare

document-afisare-rezultate-RGA.pdf

FIȘA POSTULUI NR.86712 / 2021

fisa-postului-nr-86712-din-2021.pdf

DOCUMENT AFISARE PROBA SCRISA  CONCURS RGA

document-afisare-proba-scrisa-concurs-.pdf

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere concurs RGA DAJ Suceava 1603.din 30.03.2021

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2021/03/rezultatul-selectiei-dosarelor-de-inscriere-concurs-RGA-DAJ-Suceava-1603-din-30.03.2021.pdf

ANUNȚ   CONCURS  DE  RECRUTARE  PENTRU  OCUPAREA  PENTRU  O  PERIOADĂ  DETERMINATĂ   A 2(două)  FUNCȚII  CONTRACTUALE  DE  EXECUȚIE   TEMPORAR  VACANTE,  DE  CONSILIER  GRAD I A,  LA  COMPARTIMENT  RECENSĂMÂNT  GENERAL  AGRICOL  RGA  2020

Anunt-concurs-recrutare-RGA-2020.pdf

BIBLIOGRAFIE :

hotararea-nr-860-2016-privind-organizarea-functionarea-si-stabilirea-atributiilor-directiilor-pentru-agricultura-judetene-si-a-municipiului-bucuresti-2.pdf

hotararea-nr-1056-2020-pentru-stabilirea-bugetului-si-a-categoriilor-de-cheltuieli-necesare-efectuarii-recensamantului-general-agricol-din-romania-runda-2020-precum-si-a-masurilor-privind-implementare.pdf

legea-organizarii-si-functionarii-statisticii-oficiale-in-romania-nr-226-2009.pdf

ordonanta-de-urgenta-nr-22-2020-privind-recensamantul-general-agricol-din-romania-runda-2020-1.pdf

Regulament-UE-2018-1091-al-Parlamentului-European-și-al-Consiliului-din-18-iulie-2018-privind-statisticile-integrate-referitoare-la-ferme-și-de-abrogare-a-Regulamentelor-CE-nr-11662008-si-UE-nr.-13372011.pdf

Regulamentul-UE-2018_1091-A-PARLAM.-EUROPEAN-DIN-18.07.2018.pdf

CERERE -MODEL – pentru înscriere la concursul de recrutare din 14 aprilie 2021, post contractual de execuție consilier  1 A, pe perioadă determinată

 

 

 

Centralizator nominal al rezultatelor examenului sustinut pentru ocuparea functiei publice de executie consilier principal

Document afisare rezultate proba scrisa examen de promovare in grad profesional din 20/05/2019

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL organizat pentru funcția de execuție CONSILIER PRINCIPAL

Anunt promovare in grad superior DAJ Suceava