Ministerul agriculturii si dezvolarii rurale

telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu

DIRECȚIA  PENTRU  AGRICULTURĂ  JUDEȚEANĂ  SUCEAVA

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE – noutăți de ultimă oră – ACCESAȚI LINKUL 

 

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ SUCEAVA – noutăți de ultimă ora, FACEBOOK – ACCESAȚI LINKUL

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – noutăți de ultimă oră –  ACCESAȚI LINKUL

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ – noutăți de ultimă oră – ACCESAȚI LINKUL

 

_____________________________________

                  NOUTĂȚI  (ACTUALIZĂRI)

 

actualizare 17.05.2022

ORDIN privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 420/2019.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele

din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/05/OM-norme-activitate-reproductie-suine.pdf

Noi informații privind granturile pentru capital de lucru în domeniul agroalimentar! 🇹🇩🇪🇺
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat în dezbatere publică Proiectul de procedură implementare a măsurii M 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.
Consultă proiectul urmând acest link.

PROIECT DE PROCEDURĂ – Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (gov.ro)

PROIECT DE PROCEDURĂ

Procedura de implementare aferentă măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: cabinet.moise@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

procedura-implementare-microgranturi (1).pdf – Google Drive

Legea irigațiilor 2022 a fost promulgată

  
Actul normativ prevede modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/ 2004 şi modificarea art. III alin. (1), (1 prim) şi (3) din Legea nr. 269/ 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/ 2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/ 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.
… Potrivit expunerii de motive, intervenţia legislativă vizează înlocuirea ”acordului scris al proprietarilor, întrucât sunt multe situaţii când investiţiile sunt îngreunate sau blocate din cauza faptului că proprietarii nu pot fi identificaţi”.
… În cazul în care contractele nu cuprind explicit acordul proprietarilor terenurilor şi/sau aceştia nu pot fi identificaţi, titularii autorizaţiilor vor publica o notificare privind intenţia de a executa lucrările, la sediul primăriei comunei, oraşului sau municipiului pe raza căreia/căruia se află terenurile pe care urmează să fie executate lucrările, identificând aceste terenuri conform modalităţilor prevăzute Legea 138/2004. În acest caz, notificarea devine după 10 zile calendaristice titlul pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.

Legea-nr-138-2004-a-imbunatatirilor-funciare-nr-138-2004.pdf

Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.

Legea-nr-269-2015-priv.-aprob.-ordonantei-de-urgenta-a-guv.-nr.4-2015-pentru-modif.-ord.-de-urgenta-a-guvernului-nr-82-2011-privind-unele-masuri-de-organizare-a-activitatii-de-im-.pdf

Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de ı̂mbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii ı̂mbunătăţirilor funciare nr. 138/2004.

Ord.-de-urg.-nr-4-2015-p.-modif.-si-complet.-ord.-de-urg.-a-guv.-nr-82-2011-priv.-unele-masuri-de-org.-a-activ.-de-imbunatatiri-funciare-precum-si-pentr.pdf

Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/05/ord.-de-urg.-nr.-82-2011-priv.-unele-masuri-de-org.-a-activ.-de-imbunatatiri-funciare.pdf

actualizare 09.05.2022

ORDIN privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 420/2019.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

OM-norme-activitate-reproductie-suine.pdf – Google Drive

actualizare 09.05.2022

Puteți consulta varianta CONSULTATIVĂ a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 9.1.
https://docs.google.com/…/1gjvGy0SsklIxqFjpC0d9…/edit…
Perioada aferentă consultării publice este de 10 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 29.04.2022.
Transmite propunerile dumneavoastră pe adresa de e-mail: consultare@afir.info
………………………………………………..
Perioada aferentă consultării publice pentru Ghidul Solicitantului sM 4.1a a fost de 10 zile de la data publicării, respectiv de la
25.01.2022, și s-a încheiat.
https://docs.google.com/…/1gmZhd5iImCVlAjHz2a3F…/edit…
Vă sfătuim să vă elaborați proiectul urmărind prevederile din varianta finală a Ghidului solicitantului care va fi publicat din timp pe pagina oficială de internet a AFIR, în cadrul secțiunilor specifice.
Pentru orice alte neclarități privind accesarea finanțărilor nerambursabile oferite prin PNDR ne puteți scrie pe adresa: relatii.publice@ afir.info
Vă mulțumim pentru interesul aratat simplificării accesării fondurilor europene nerambursabile oferite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR).

 

actualizare 08.05.2022

actualizare 02.05.2022

Proiect OUG privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (gov.ro)

Actul normativ privind acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, în valoare totală de 300 de milioane de euro, pentru susținerea afacerilor din domeniul agriculturii și industriei alimentare, a intrat în procedura de transparență decizională și poate fi consultat accesând următorul link:

mfe.gov.ro/oug-dom-agroalimentar

Această schemă de ajutor, parte a Programului ”Sprijin pentru România”, este complementară alocării sumei de 200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România și se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, care desfășoară activități economice în sectoarele agricultură, piscicultură și acvacultură și industrie alimentară.

Acestea vor putea accesa microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile cu o valoare de 5000 euro sau granturi pentru capital de lucru pentru IMM-uri, acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri. Mai exact, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro, valoarea grantului poate fi de până la 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.

OUG.pdf – Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/14fSqH4OTHco1JA7z9p-JVdvd-nw8GiRN/view

NF OUG.pdf – Google Drive

Sâmbătă, 30 Aprilie 2022 09:00

actualizare 28.04.2022

Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava organizează cursul de instruire :

” IMPLEMENTAREA ANGAJAMENTELOR ÎN CADRUL MĂSURII 10 – AGROMEDIU și CLIMĂ”

și

” MĂSURII 11 – AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ PNDR 2014 – 2020 ”

Cursuri-M10-M11.pdf

 

actualizare 26.04.2022

Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: pescuit@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

Ordin-schema-minimis-SDL-POPAM-1.pdf

actualizare 22.04.2022

Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: pescuit@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiecte de acte normative – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

Ordin-schema-minimis-SDL-POPAM.pdf

 

MADR acordă peste 450 de milioane de lei pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol

„Sprijinim crescătorii de animale prin acordarea unui ajutor de stat pentru a compensa şi a contracara o parte din pierderile pe care fermierii le-au înregistrat în ultimii doi ani, cauzate de restricțiile sanitare și perturbarea lanțurilor de aprovizionare. Prin acordarea acestui sprijin în valoare totală de aproape 454 de milioane de lei, complementar celorlalte programe de sprijin destinate sectorului zootehnic, oferim fermierilor ajutorul de care au nevoie pentru a-și desfășura activitatea în condiții de normalitate” a declarat Adrian CHESNOIU, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Ajutorul de stat se acordă pentru următoarele categorii de beneficiari:

MADR acordă peste 450 de milioane de lei pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 

actualizare 19.04.2022

HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-HG-aprobare-ajutor-minimis-cartof-2022.pdf – Google Drive

actualizare 15.04.2022

Legea nr.81 din 11 aprilie 2022 privind practicile neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar

legea-nr-81-2022-privind-practicile-comerciale-neloiale-dintre-intreprinderi-in-cadrul-lantului-de-aprovizionare-agricol-si-alimentar.pdf – Google Drive

 

actualizare 14.04.2022

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unități subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: patrimoniu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-actualizare-inventar-OSPA-GJ-BC-DAJ-BZ-TR.pdf

HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-SCV-2021.pdf

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-struguri-de-masa.pdf

Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

program-de-actiune.pdf – 13.04.2022 – Google Drive

ÎNDRUMAR – CUM SĂ EVITĂM ÎNCĂLCAREA
Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole?

brosura-program-de-actiune.pdf – 13.04.2022 – Google Drive

Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniți din surse agricole

CBPA-integral.pdf – 13.04.2022 – Google Drive

Platforme individuale de depozitare a gunoiului de grajd

ghid_platforme_individuale_-_inpcp.pdf – 13.04.2022 – Google Drive

 

GHIDURI pentru facilitarea schimbului de cunoștințe în cadrul rețelelor de grupuri de discuții între fermieri

GHIDURI (apanoastra.ro)

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

02._pnrr_naiana_milea_suceava_aprilie_2022f.pptx – Google Slides

“CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”
2002 – 2008 – 2023

01_prezentare_cipn_-_suceava_naiana_milea_aprilie_2022.pptx – Google Slides

Rețele de Transfer de Cunoștințe pentru gestionarea gunoiului de grajd

04.mihai_constantinescu_suceava_reele_de_transfer_de_cunostine_aprilie_2022.ppt – Google Slides

Noutăți aduse de Codul de Bune Practici Agricole și Programul de Acțiune

08._mihai_constantinescu_suceava_modificari_cod_si_program_12.04.2022_m.ppt – Google Slides

„Gunoiul de Grajd – Bunăstare pentru Fermieri”

05._andrei_alexandru_morosan_ojfir_suceava_prezentare_succinta_afir.pptx – Google Slides

RESPECTAREA  SMR1  – reguli simple pentru comunitatile locale de fermieri

06._prezentare_apia_bogdan_cimpeanu.doc – Google Docs

EVALUAREA CALITĂȚII APEI DIN SPAȚIUL HIDROGRAFIC SIRET …. Administrația Națională „APELE ROMÂNE”

07._anamaria_macsim_aba_siret_evaluarea_calitatii_apei_in_bh_siret (1).pptx – Google Slides

 

 

actualizare 12.04.2022

ORDIN comun pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziţie publică de produse – fructe, legume, produse lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresele de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. (expunere publică din data de Luni, 11 Aprilie 2022 10:06)

Proiect-Ordin-comun-MADR-ANAP-aprobare-criterii-calificare-capcitate-ofertanti-Program-pentru-scoli.pdf

Ghid informativ privind înregistrarea în agricultura ecologică a operatorilor/grupurilor de operatori
Pentru a afla mai multe despre modificările apărute prin aprobarea Ordinului nr. 45 accesați

Ghid-inregistrare-activitati-operatori-agricultura-ecologica-17.03.2022.pdf

actualizare 05.04.2022

apăsați pe linkul de mai jos cu denumirea de ” Facebook ” pentru a viziona reportajul despre piața

volantă organizată în fața sediului Direcției pentru Agricultură Județene Suceava

Facebook

actualizare 24.03.2022

ORDIN pentru modificarea și completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresele de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Ordin-modif-completare-acte-normative-sector-vitivinicol.pdf

LEGE privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum și pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresele de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-Lege-fertilizanti-update-08.03.2022-1.pdf

ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: georgeta.popescu@afir.info .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Anexa-OM-137-sanctiuni-sM15.1.pdf

OM-modificare-OMADR-137.pdf

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. – UPDATE 23.03.2022
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresele de e-mail: anne.niculescu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

OUG-schema-ajutor-de-stat-bovine-suine-avicol-update-23.03.2022.pdf

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri în sectorul agricol și al industriei alimentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresele de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

OUG-stocuri.pdf

ORDIN privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sesiunea 7/2022, ediția I, cod DPD sv-SFEADRv/M8.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: metodologie@apia.org.ro

omadr-gs-sm-8.1_1.pdf

actualizare 14.03.2022

ORDIN pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor, de înregistrare și raportare a prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii, pentru specia bovine.

Ordin-norme-tehnice-clasificare-bovine.pdf

LEGE privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum și pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor

Proiect-Lege-fertilizanti-update-08.03.2022.pdf

actualizare 04.03.2022

Sprijin de peste 1 miliard de lei pentru fermierii din sectoarele vegetal şi zootehnic.
În Ședința Guvernului din 2 martie 2022, a fost adoptată Hotărârea prin care se aprobă plafoanele alocate Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2021. Suma totală a ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic este de 223.976.950 euro, în echivalent 1.108.125.958 lei și se asigură din bugetul MADR, pentru anul 2022. Beneficiari vor fi peste 810.000 fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru accesarea ANT.

”Am majorat atât cuantumul sprijinului acordat fiecărui fermier, cât și bugetul destinat acestor măsuri. Pentru sectorul vegetal am prevăzut o alocare bugetară dublă față de anul trecut, peste 88 de milioane de euro, iar pentru zootehnie bugetul alocat este de 135 milioane de euro, o creștere de peste 6 ori față de anul trecut. Pentru că știu cât este de important pentru fermieri să primească la timp sprijinul oferit, anul acesta banii pentru această formă de sprijin ajung mai devreme în conturile beneficiarilor. Fermierii români au nevoie de stabilitate în activitatea lor, astfel încât să poată face investițiile necesare pentru a obține producții de calitate, la un nivel ridicat”, a declarat ministrul Adrian CHESNOIU.

Plafoanele alocate Ajutoarelor Naționale Tranzitorii în sectorul vegetal sunt în sumă totală de 88.562.700 euro și se repartizează astfel:

85.301.500 euro pentru culturile amplasate pe teren arabil;
5.500 euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră;
1.656.200 euro pentru tutun;
84.000 euro pentru hamei;
1.515.500 euro pentru sfeclă de zahăr.
Plafoanele alocate Ajutoarelor Naționale Tranzitorii în sectorul zootehnic sunt în sumă de 135.414.250 euro și se repartizează astfel:

18.516.917 euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte;
77.839.917 euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne;
39.057.417 euro pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.
Cuantumurile per unitate de măsură se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor stabilite prin prezentul act normativ la numărul total de hectare/ la cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct eligibile/efectivele eligibile pentru anul 2021, corespunzătoare fiecărui ANT.

Reamintim că plafoanele alocate Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021.

Sprijin de peste 1 miliard de lei pentru fermierii din sectoarele vegetal şi zootehnic – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)https://www.madr.ro/comunicare/7372-sprijin-de-peste-1-miliard-de-lei-pentru-fermierii-din-sectoarele-vegetal-si-zootehnic.html

Sprijin de peste 1 miliard de lei pentru fermierii din sectoarele vegetal şi zootehnic – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

 

Continuă sprijinul pentru crescătorii de porci din rasele românești Bazna şi/sau Mangaliţa.
În Ședința Guvernului din 2 martie 2022 a fost adoptată Hotărârea prin care se aprobă valoarea totală a schemei de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”.

Astfel, pentru anul 2022, este alocată suma de 640.000 lei, care se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și care se încadrează în valoarea totală estimată pentru perioada 2020-2022, de 4 milioane lei.

Concret, valoarea ajutorului de minimis este de 1.200 lei/scroafă/an, cu condiția comercializării a minimum 4 purcei/ cap de scroafă/an, la o greutate de minimum 8 kg/cap.

”Prin această formă de sprijin ne propunem încurajarea crescătorilor de animale de reproducție din rasele Bazna si/sau Mangalita, cu scopul creșterii efectivelor de scroafe de reproducție deținute de crescătorii de rase autohtone, și, implicit, creșterea producției de carne de porc din rasele românești. Sunt bine cunoscute calitățile pe care le are carnea provenită de la aceste rase, iar prin asigurarea necesarului de carne provenit de la rasele românești pentru sectorul de procesare, avem posibilitatea să aducem plus valoare produselor realizate de fermierii noștri”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian CHESNOIU.

Facem precizarea că valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii şi în cele două exerciții financiare precedente, adică 2020, 2021 și 2022. Măsura de sprijin se derulează din anul 2020.

Continuă sprijinul pentru crescătorii de porci din rasele românești Bazna şi/sau Mangaliţa – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)https://www.madr.ro/comunicare/7371-continua-sprijinul-pentru-crescatorii-de-porci-din-rasele-romanesti-bazna-si-sau-mangalita.html

 

Planul Național Strategic a fost încărcat în sistemul electronic al Comisiei Europene

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că, în data de 28 februarie 2022, în urma finalizării procesului de transparență decizională, Planul Național Strategic a fost încărcat în sistemul electronic al Comisiei Europene, împreună cu toate documentele aferente. În perioada următoare, Comisia Europeană va evalua documentul și va putea adresa observații în termen de 3 luni de la data transmiterii.

Adrian CHESNOIU, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, a coordonat reuniunile constituite pentru elaborarea PNS, care s-au desfășurat pe parcursul ultimelor două luni. Liniile directoare ale Planului Național Strategic au fost stabilite în urma consultărilor extinse cu fermierii și cu reprezentanții organizațiilor din domeniul industriei alimentare, ai agriculturii și dezvoltării rurale.

Documente de programare – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020/documente-de-programare.html?fbclid=IwAR3DEPH77lCLhua9lkCS0anJ-aLvxDror0ah_DTvwdTc6ycRop_h_IlrzdI

Documente de programare – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020/documente-de-programare.html?fbclid=IwAR3DEPH77lCLhua9lkCS0anJ-aLvxDror0ah_DTvwdTc6ycRop_h_IlrzdI

PNS_2023-2027_vers-_1.0_sfc2021-2023RO06AFSP001.pdf (madr.ro)https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2022/PNS_2023-2027_vers-_1.0_sfc2021-2023RO06AFSP001.pdf

actualizare 25.02.2022

AFIR anunță prelungirea până la data de 31 martie 2022, ora 16.00, a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol (submăsurile 16.4 și 16.4a) din cadrulPNDR 2020.
Valoarea sprijinului financiar, acordat pentru accesarea submăsurilor 16.4 și 16.4a este de 250.000 de euro. Costurile de funcționare a cooperării nu trebuie să depășească 10% din valoarea maximă a sprijinului acordat pentru fiecare proiect. Cuantumul sprijinului acordat prin aceste două linii de finanțare este 100% nerambursabil.
Depunerea cererilor de finanțare se realizează on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info, conform prevederilor Ghidului solicitantului și anexelor aferente submăsurilor anterior menționate, disponibile pe site-ul AFIR.

actualizare 18.02.2022

Proiecte de acte normative – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

Proiectul de HOTĂRÂRE privind modificarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar este în DEZBATERE PUBLICĂ pe site-ul MADR

Proiecte de acte normative – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar.pdf

Fermierii horticultori din județul Suceava au participat astăzi, 17.02.2022, la o sesiune de prezentare pentru Programul de Legume în spații protejate și pentru Programul Usturoiul , la inițiativa conducerii Direcției pentru Agricultură Județeană SUCEAVA.
De asemenea, în cadrul întâlnirii a fost prezent domnul prefect Gheorghe-Alexandru Moldovan, care a dezbătut cu fermierii din zona Rădășeni / Fălticeni situația pomicultorilor.
        Reamintim că, pentru Programul de Legume în spații protejate, termenul limită de înscriere era data de 1 martie, iar ulterior aprobării proiectului de modificare al HG-ului acesta va fi prelungit până la data de 1 aprilie 2022.
Pentru Programul Usturoiul , cererea de înscriere și documentele se depun până cel târziu la data de 16 mai inclusiv.

Din 16 februarie 2022, a început eliberarea de adeverințe pentru solicitanții schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2022
Astfel, potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cererea inițială de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, aferentă anului 2022.
Prin adeverință se confirmă valoarea de 70% din cuantumul ajutorului determinat aferent cererii inițiale anuale. Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma înscrisă în adeverința cuvenită solicitantului.
Până în prezent, APIA a încheiat Convenții cu următoarele instituții bancare și nebancare, respectiv cu Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru întreprinderi Mici și Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM):
1️⃣ APIA – BCR Social Finance IFN SA;
2️⃣ APIA – BRD – FGCR;
3️⃣ APIA – CEC Bank – FGCR/ FNGCIMM;
4️⃣ APIA – Creditcoop – FGCR;
5️⃣ APIA – Intesa SanPaolo -FGCR;
6️⃣ APIA – OTP – FGCR/ FNGCIMM;
7️⃣ APIA – Raiffeisen Bank – FGCR;
8️⃣ APIA – Patria Bank – FGCR;
9️⃣ APIA – Techcventures – FGCR;
APIA – Banca Transilvania – FGCR.
✅ Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare, respectiv FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.

actualizare 11.02.2022

MADR a postat proiectul privind Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) în dezbatere publică

MADR a postat proiectul privind Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) în dezbatere publică – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

hg-aprobare-plafoane-ANT-2021.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală şi a Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXE-4.pdf

actualizare 03.02.2022

PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 a fost postat pe site-ul MADR

https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2022/Program-National-de-Dezvoltare-Rurala-2014-2020-v14.pdf

Calendarul de lansări sesiuni de depunere proiecte prin PNDR 2020 a fost ACTUALIZAT pentru anul 2022 !


PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXE.pdf

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022. Proiectul poate fi consultat la adresa: 

HGANEXE-1.pdf (gov.ro)


DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ ” versiunea 14 ”
Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR
Consultare publică Ghidul solicitantului Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor”

Pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/02/ghid-M14-pachetA-consultare-publica.pdf

Consultare publică  Ghidul solicitantului Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor”     

Pachetul b)  – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/02/ghid-M14-pachetB-consultare-publica.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 Privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată in agricultură
Proiectul poate fi consultat la adresa:

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG.pdf

actualizare 24.01.2022

Astazi, pe 24 ianuarie, celebram Unirea Principatelor Romane | Facebook

actualizare 21.01.2022

NOUA LEGE A COOPERATIVELOR, ȚĂRANII SUNT SCUTIȚI DE PLATA UNOR IMPOZITE

ȘI POT ACCESA BANI DIN FONDURI ALE UNIUNII EUROPENE

accesați video de mai jos 

Video-2022-01-20-at-15.39.30.mp4

Sursa : știrile ProTV

Legea-cooperatiei-agricole-nr-566-2004-1.pdf

Legea -nr-6-20221B.-pentru-modificarea-art-3-alin-3-din-legea-cooperatiei-agricole-nr-566-2004.pdf

 

actualizare 20.01.2022

RISIPA ALIMENTARA – VEZI VIDEO MAI JOS

Video-2022-01-20-at-09.39.04.mp4

 

 

actualizare 14.01.2022

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 14 octombrie 2021 –14 ianuarie 2022 a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2a „Investiții în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 –2020(PNDR 2020).

actualizare 13.01.2022

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022 a primei sesiuni din 20 2 1 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR)

Anunt_CerereProiecte_sM4.2_2021_sesiune_prelungit-final.pdf

 

Legea-cooperatiei-agricole-nr-566-2004-1.pdf

 

Legea -nr-6-20221B.-pentru-modificarea-art-3-alin-3-din-legea-cooperatiei-agricole-nr-566-2004.pdf

 

 

actualizare 06.01.2022

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/01/2.-HG-usturoi.pdf

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/01/4.-HG-tomate.pdf

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/01/6.-ordonanta-management-produse-fertilizante-2.pdf

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/01/7.-Anunt_CerereProiecte_sM16.4_S01_2021_prelungire_II-…-02.01.2021.pdf

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/01/8.-04.01.2021.pdf

 

 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022 a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” din Programul Național de Dezvoltare

Ghid sintetic sM 4.2 – final (afir.info)

Ghidul_Solicitantului_sM_4.2_2021.pdf

Ghidul_solicitantului_sM_5.1_privati_-_sesiune_2021.pdf

Modificari-Program-si-Cod-bune-practici-agricole.pdf

actualizare 07.09.2021

 

 

 

http://azm.gov.ro/wp-content/uploads/2021/08/buletin-informativ-nr-19-31-08.pdf?fbclid=IwAR0GYlhx8NCES7mN-5ovrds6h_V5k1g9umW24B7a40-PuhC33m3UyFddWFU

actualizare 20.08.2021

Bugetul alocat Programului pentru scoli în anul școlar 2021-2022 este de 501.553.278 lei (101.734.944,8 ) https://bit.ly/programul-pt-scoli-2021-2022
1.903.851 de preșcolari si școlari, vor primi gratuit fructeși legume, lapte și produse lactate, precum și produse de panificație.
De asemenea, și măsurile educative privind hrana și alimentația sănătoasă sunt bugetate în cadrul Programului pentru școli

actualizare – 12.08.2021

Distilare vin în situații de criză – anul 2021

MADR informează că, în data de 10 august 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, ORDINUL nr. 178/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023. Măsura de acordare a sprijinului financiar va fi aplicată la nivel național de către APIA.

Solicitanții vor depune cererile de solicitare a sprijinului financiar aferent măsurii de distilare a vinului în situații de criză, la sediul APIA – Aparat Central, până la data de 1 septembrie 2021.

Sprijinul financiar pentru măsura de distilare a vinului în situații de criză se acordă:

în avans (valoarea avansului este de maximum 100% din valoarea corespunzătoare volumului estimat);
sau

după finalizarea operațiunilor de distilare și denaturare.

‼️Valoarea sprijinului este stabilită la 4,52 lei/litru de vin cu DOC, IG și 2,66 lei/litru vin varietal care va fi distilat.

Costurile eligibile pentru sprijin cuprind costul vinului, costul transportului vinului către distilerie și costul distilării vinului în cauză.

Din valoarea sprijinului menționat, distilatorul plătește producătorului care a furnizat vinul către distilerie 3,88 lei/litru de vin cu DOC, IG și 2,02 lei/litru de vin varietal.

‼️Volumul minim de vin ce poate face obiectul cererii de plată este de 10 hl, iar plata sprijinului se face în lei, până la data de 15 octombrie 2021, integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin APIA.

Mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii de distilare a vinului în situații de criză eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, Ghidul solicitantului și legislația aferentă, se regăsesc pe site-ul APIA https://bit.ly/3CCWseG

 

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2021/06/adresa-sgg-platforma-conect.pdf

În perioada 10 mai – 31 iulie 2021, sub coordonarea Institutului Naţional de Statistică, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Afacerilor Interne, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, împreună cu structurile lor teritoriale, în România au fost recenzate circa 3.226.000 de exploatații agricole.

Recensământul General Agricol – runda 2020 – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)