Ministerul agriculturii si dezvolarii rurale

telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu
TRANSPARENTA INSTITUTIONALA

LISTA FUNCȚIILOR ȘI A VENITURILOR SALARIALE ALE PERSONALULUI D.A.J.Suceava LA DATA DE  30.09.2020 CONFORM – LEGII nr.153/2017

Lista functiilor si a veniturilor salariale ale personalului D.A.J.Suceava la data de 30.09.2020 conormf-Legii nr.153/2017

Codul de etica al Directiei pentru Agricultura Suceava

Regulament de organizare și funcționare ROF – Direcția pentru Agricultură Suceava

Centralizator nominal al rezultatelor examenului sustinut pentru ocuparea functiei publice de executie consilier principal

Document afisare rezultate proba scrisa examen de promovare in grad profesional din 20/05/2019

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL organizat pentru funcția de execuție CONSILIER PRINCIPAL

Anunt promovare in grad superior DAJ Suceava

Legea 7 din 2004 – privind Codul de conduită al funcționarilor publici

Lista functiilor si a veniturilor salariale a personalului DAJ Suceava la data de 30.03.2019 stabilite conf.Legii Cadru 153/2017 

document-rezultate-probă-scrisă

document-afișare-probă-scrisă

contestație-probă-scrisă

Regulament intern privind acordarea voucherelor de vacanta 2018

 

Lista functiilor personalului platit din fonduri publice din cadrul aparatului propriu al DAJ Suceava, cf.prevederilor art.33 din Legea cadru nr.153/2017, la data de 31 martie 2018

 

Bilant la data de 31.12.2018

 

http://dajsuceava.ro/wp-content/uploads/2018/11/Lista_personal_platit_din_fonduri_publice_DAJ_Suceava_cf.preved.art_.33_din_Legea_cadru_nr_153__2017_la_30.09.2018-.pdf