telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURA JUDEȚEANĂ SUCEAVA

  • Conducerea instituţiei, servicii şi compartimente – specialişti şi date de contact

DIRECTOR EXECUTIV                         – DUTU HARALAMPIE            TELEFON   0745 510 449
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT   – PRICOP SILVIU BOGDAN TELEFON 0741 051878

Direcţia pentru agricultură judeţeană este serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului .

Organizarea şi funcţionarea direcţiei pentru agricultură judeţeană este reglementată de prevederile Hotărârii Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, Hotărârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.2001/2010 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare .