ACASA

 

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SUCEAVA

 

PREZENTARE

 

Directia pentru Agricultura a judetului SUCEAVA este serviciu public deconcentrat a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.

Direcţia pentru Agricultură a judetului SUCEAVA este serviciu public deconcentrat, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este condus de un director executiv.

Directorul executiv al Direcţia pentru Agricultură a judetului SUCEAVA este ordonator secundar de credite şi răspunde de realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Organizarea şi funcţionarea direcţiei pentru agricultură a judetului SUCEAVA este reglementată de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, Hotărârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2001/12.08. 2010 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

  

Direcţia  pentru agricultură  a judeţului  Suceava

 

-  Adresa :  Municipiul  Suceava,  B-dul  1 Decembrie 1918, nr.3 .

        Cod poştal : 720262

- Tel : 0230 511039

          0230  511245

- Fax : 0230 511040

           0230 511146

- E-mail : dadrsuceava@yahoo.com

                secretariat@dadrsuceava.ro